شعور عاطفی و مشارکت اجتماعی ایران جهان‌گیر است
 
«یوسف اکبری» با حکم سید حسن موسوی ،رییس دفتر رییس جمهور به سمت مدیر کل امنیتی- سیاسی این مجموعه منصوب شد.

 
پیش از این مجید امیدی شهرکی مدیریت این سمت را بر عهده داشت که با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هدایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) را بر عهده گرفت.  منبع